Hiện tại chúng tôi áp dụng 2 hình thức thanh toán chính là chuyển khoản trước khi giao hàng hoặc thanh toán ngay khi giao hàng.

Thông tin thanh toán chuyển khoản:
Tài khoản Ngân hàng Eximbank CN Bình Phú TP.HCM
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Studionoithat
Số tài khoản : 210014851011850