Studionoithat có nhận đặt đóng sản phẩm theo yêu cầu được không?

Sản phẩm của Studionoithat hầu hết là sản xuất hàng loạt để giảm giá thành. Ngoài ra việc thiết kế và làm sản phẩm cũng đòi hỏi sản xuất số lượng lớn mới đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng và thẩm mỹ cũng như chi phí sản xuất thấp.
Việc sản xuất hàng loạt có khuyết điểm là không đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách. Tuy nhiên cũng vì được đầu tư thiết kế và làm mẫu kỹ nên sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng đồng đều, được kiểm nghiệm.

Mua hàng qua Studionoithat có bị rủi ro mất tiền hay không?

Việc thanh toán sau khi giao hàng giúp khách hàng không chịu bất kỳ rủi ro nào về mặt thanh toán hay thậm chí không chịu rủi ro nào về sản phẩm. Điều này giúp quý khách hoàn toàn yên tâm KHÔNG có bất kỳ rủi ro nào khi mua hàng tại Studionoithat.com.